پیدا





کلاس خوشنویسی .

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری جلسه خوشنویسی در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات کلاس آموزشی خوشنویسی در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات با حضور اعضای علاقمند کتابخانه برگزار شد.
جلسه خوشنویسی با موضوع "آموزش مقدماتی خوشنویسی(خط تحریری و خط درشت)" در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات با استقبال اعضای علاقمند قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول کتابخانه، مریم ملکوتی وکتابداران کتابخانه شهید باهنر شمیرانات، کلاس خوشنویسی روز شنبه 14مهر ماه ساعت 16 به مربیگری سیدکمال بنی لوحی دارای مدرک کارشناسی ادبیات و درجه فوق ممتاز خوشنویسی و باحضور جمعی از اعضا کتابخانه در محل کتابخانه برگزار شد. گفتنی است، در این جلسه، سیدکمال بنی لوحی مربی کلاس خوشنویسی هدف از برگزاری این جلسه را "آموزش مقدماتی خوشنویسی (خط تحریری و خط درشت)" عنوان کرد.
لازم به ذکر است، سرفصل ها و مباحث گفته شده در این کلاس شامل موارد ذیل بوده است:
●راه یافتن اعضاء ثابت به دوره های تکمیلی؛ ●سرمشق به هنرجویان در سطح خط درشت در راستای خط نستعلیق؛ ●تدریس جزوه شماره 12 از اشعار حکیم فردوسی .



برگزاری جلسه حافظ شناسی

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری جلسه حافظ شناسی در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات کلاس حافظ شناسی روز ۱۷مهرماه ۱۳۹۷ به مربیگری مهسا پیروزفر کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و باحضور جمعی از اعضا کتابخانه در محل کتابخانه برگزار شد. در این جلسه، مهسا پیروزفر مربی کلاس حافظ شناسی هدف از برگزاری این جلسه را بیان آنچه حافظ متاثر از شه ایران باستان در دیوان شعرش بیان کرده عنوان کرد و افزود: شادی و شاد زیستی از موارد دیگریست که حافظ متاثر از شه ایران باستان در دیوانش بیان می کند. پایه و مایه زندگانی، شادی و سرخوشی است. هر آدم و هر ملتی با نیروی شادی می تواند زندگانی کند. ایرانیان نیز پیش از تجربه ش ت هایی که از اقوام خارجی داشتند و پیش از تسلط افکار مذهبی افات گونه، شادی را در هر ماه با جشن های ماهانه تجربه می د. داریوش در سنگ نوشته ای که در کانال سوئز بدست آمده شادی را آفریده اهورامزدا برای انسان می داند. همچنین گاهان زرتشت نمودار زندگی و شادی است. خواجه زندگی شاد را در برابر زهری که از فکر دروغ و ریایی مفتی می تراود نوش دارویی می پندارد که رهایی بخش است. سرفصل ها و مباحث گفته شده در این کلاس شامل موارد زیر است؛ شادی و سرخوشی در شه ایران باستان و تاثیر آن در شه بینشورانی چون خیام، رودکی و فردوسی... بررسی نگاه حافظ به شادی و شاد بودن خوانش غزل های شماره۹۴ و ۹۵ از دیوان حافظ



برگزاری نشست کتابخانه ای

درخواست حذف اطلاعات

نشست کتابخوان کتابخانه ای در کتابخانه شهید باهنر نشست کتابخوان کتابخانه ای باحضور اعضا و علاقمندان به کتاب در کتابخانه شهید باهنر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول کتابخانه عمومی شهید باهنر، مریم ملکوتی و کتابداران کتابخانه، نشست کتابخوان کتابخانه ای در محل کتابخانه در روز 17 مهر ماه 1397 از ساعت 15:30 الی 16:30 باحضور اعضا و علاقمندان به کتاب در کتابخانه برگزار شد. در این نشست 6 کتاب توسط حضار معرفی شد. کتاب های ارائه و معرفی شده، عبارتند از: 1) جناب آقای محمد رضا جعفر پور کت از فردریک بکمن باعنوان ( مادر بزرگ سلام میرساند ومیگوید متاسف است ) را برای حاضرین معرفی د خلاصه متن کتاب به شرح ذیل است بکمن دراین کتاب سه نسل از یک خانواده را معرفی میکند السای 7ساله دختری وباهوش مادر بزرگ 77ساله که به اصول و قوانین پایبند نیست و مادر که در خانه توازن را برقرار میکند. پیام کتاب در یک جمله ( پیشداوری نکن اول بدان و بشناس بعد قضاوت کن ). 2) جناب آقای محمد معماری کتاب چرا عقب مانده ایم از علی محمد ایزدی را معرفی د که خلاصه متن چنین آمده است: کتاب مذکور با رویکرد جامعه شناسانه و بکارگیری علم روانشناسی سعی بر تبیین علل و عوامل مشکلات موجود در ساختار های فرهنگی و اجتماعی داشته و موضوع را با تکیه بر تاریخیت مورد مطالعه قرار داده است.نویسنده با بیان تیتر وار عوامل دخیل و ریشه ای در ادامه نسبت به تبیین عناوین اقدام نموده است.مسایلی از قبیل نقش استعمار – دین – جامعه – اخلاقیات – ارزش ها و ... همگی ذکر گردیده و واکاوی شده اند. 3) جناب آقای حاتمی کتاب با عنوان ( ش پیر و شرکا) را که نوشته جرمی مرسر و ترجمه پوپه میثاقی است را معرفی د نویسنده در کتاب یاد آور شده داستان کتاب راجع چگونگی قرار گرفتن او در یک کتاب فروشی قدیمی عجیب و غریب در پاریس و ماجراهای جالبی که طی اقامتش در آنجا اتفاق افتاده است میباشد. 4) خانم ناهید نیز کتاب کیمیا گراز پائو لو کوئیلو معرف د که داستان راجع پسرک چوپانی بنام سانتیگو بود که ن شهرآندلس در اسپانیاست او در مدرسه علوم دینی درس خوانده و باسواد است و هر کت را که به دستش برسد میخواند او چندین بار خواب گنجی مدفون در اهرام مصر را دیده و در اولین برخورد با پیر مردی ناشناس ازراز دلسانتیگو با وی سخن میگوید ... 5) سر کار خانم مر عشی کت با عنوان چرم ساغری از آندره دو با اک خلاصه کتاب اینکه .رافائل پسری است که ثروتی ندارد اما عاشق ثروت وتجمل است در خانه فقیرانه ای اتاقی گرفته و دختر صاحب خانه پولین با همه قلبش عاشق اوست زمانی که او از زندگی ناامید شده مردی به او چرم ساغری میدهد که قادر است تمام آرزوهایش را براورده سازد اما از عمرش میکاهد .....و 6) خانم فاطمه سزاوار نیز کتاب مادام بواری اثر گستاو فلوبررامعرفی د که خلاصه متن کتاب چنین گفتند اما بواری شخصیت اول داستان بوده که نام کتاب از نام او گرفته شده دختری شهرستانی که انتظارات سیری ناپذیری از دنیای خود دارد مشتاق زیبایی ثروت و تجمل و جامعه ای سطح بالاست اما واقعیت های زندگی روستایی اورا به زندگی دیگری میکشاند . در این نشست که از ساعت 15:30 شروع شد به مدت یک ساعت تا 16:30 ادامه داشت در آ آقای جعفر پور بر گزار کننده نشست از همه عزیزانی که در نشست کتاب خوان کتاب معرفی د تشکر و قدردانی نمودند.



کلاس تاریخ

درخواست حذف اطلاعات

کلاس قرآن و تاریخ با موضوع آشنایی با تاریخ در کتابخانه عمومی شهید باهنر
کلاس قرآن و تاریخ با موضوع آشنایی با تاریخ : تشریح کشته شدن ابن ملجم مرادی به دست حسن (ع) و همچنین تعداد اولاد المومنین علی (ع) در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول کتابخانه، مریم ملکوتی و کتابداران کتابخانه شهید باهنر شمیرانات، کلاس با موضوع آشنایی با تاریخ : کشته شدن ابن ملجم مرادی به دست حسن (ع) و همچنین تعداد اولاد المومنین علی (ع)، روز دوشنبه، مورخ 17 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 15 به مربیگری عذرا مرزوقی، کارشناس علوم حوزوی و با حضور جمعی از اعضا کتابخانه در محل کتابخانه برگزار شد. در این جلسه، عذرا مرزوقی مربی تاریخ هدف از برگزاری این جلسه را تشریح کشته شدن ابن ملجم مرادی به دست حسن (ع) و همچنین تعداد اولاد المومنین علی (ع)، عنوان کرد.



سومین جلسه مسئواین کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرنات، سومین جلسه مسئواین کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، در روز مورخ 20 شهریور ماه 1397 از ساعت 9 صبح در محل کتابخانه شهید محلاتی، با حضور علی محسنی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شمیرانات و مسئولین اداره کتابخانه های عمومی شمیرانات و با هدف بررسی برنامه های ماه محرم و هفته دفاع مقدس برگزار شد. برگزاری مسابقه دلنوشته، نشست های کتابخوان و معرفی کتاب های ویژه دفاع مقدس و واقعه کربلا، مسابقه چهل حدیث از حسین علیه السلام در کتابخانه ی ه، برگزاری نمایشگاه های موضوعی کتاب، دیدار با جانبازان و آزادگان، حضور در گ ار ، برگزاری نمایشگاهی از وصیت نامه در محل کتابخانه، برگزاری مسابقه "مادران قصه گو" در کتابخانه ی ه و ... از مهم ترین مصوبات این جلسه بوده است. لازم به یادآوری است جلسات مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، به صورت فصلی و با هدف برنامه ریزی جهت هماهنگی های بیشتر کتابخانه ها به منظور اجرای برنامه های فرهنگی و رشد شاخص های اصلی کتابخانه ها برگزار می شود.



معرفی کتاب : اسمش چیه ؟

درخواست حذف اطلاعات

اسمش چیه؟ سروده: جعفر ابراهیمی و جمعی از شاعران نـاشـر: افق تعداد صفحات: ۱۱۲ هیچانه نوعی از شعر است که در آن، معنا و مفهوم مدنظر شاعر نیست و تنها خوش آوایی و دل نشینی کلام، هدف شاعر از سرایش آن است، برخی معتقدند که برای ک ن دسال هیچانه ها مفیدترین قالب شعری هستند و در پرورش تخیل ایشان بسیار مؤثر خواهند بود. اشعار کتاب «اسمش چیه؟» از میان اشعار ۶ شاعر بنام و توانای معاصر انتخاب شده است؛ هیچانه هایی هستند که در آن شاعر به انتقال محتوا و پیام نیز توجه داشته است و همان لطیفی و خیال انگیزی هیچانه را برای ک ن به ارمغان می آورند. مصطفی رحماندوست، از شاعران مجموعه در مقدمة کتاب گفته است: برای سرودن شعرهای این مجموعه ده ها جلسة چندساعته وقت گذاشته ایم؛ سروده های خویش را به داوری و نقد بی تعارف یکدیگر س و سروده های بسیاری را کنار گذاشته ایم و سرانجام به این ۵۲ قطعه شعر در این کتاب رسیده ایم. این کتاب علاوه بر معرفی شخصیت ها، اشیا و جانداران مختلف به ک ن، با لحن موزون و جذاب خود، نشاط آور است و با نگاهی منحصربه فرد دنیای اطراف بچّه ها را در قالب شعر برایشان تر



معرفی کتاب : توجیه المسائل کربلا

درخواست حذف اطلاعات

توجیه المسائل کربلا (توجیه ها و بهانه هایی برای با حسین(علیه السلام) نبودن) نوشته: سید علی اصغر علوی انتشارات: بسیج صادق(علیه السلام) تعداد صفحات: ۱۶۴ مگر می شود فطرت الهی انسان، بیدار باشد و نخواهد فرزند عزیزترین بندۀ خداوند را یاری کند؟ مگر ممکن است مظلومیت حسین فاطمه(علیه السلام) و یارانش و ظلم عظیم یزید و لشکریان ظلمت را دید و ت نشست؟ آن ها خودشان هم این سکوت و بی تفاوتی را باور نداشتند؛ پس باید خود و دیگران را توجیه می د؛ می دانید که هنگامی که عمل انسان با باورها و ارزش های او سازگاری نداشته باشد، آرامش ذهنی خود را از دست می دهد. برای آرام سازی خود دست به دلیل تراشی می زند و بهانه های فراوانی پیدا می کند؛ گرچه سهل انگاران، فراموش کاران و تان در برابر این واقعۀ مصیبت بار، هرگز در این کار، توفیقی نیافتند... «توجیه المسائل کربلا» در پی بیان توجیهات اقشار مختلف مردمی است که در مواجهه با دعوت ابا عبدالله الحسین(علیه السلام) قرارگرفتند اما با بهانه های مختلف و هر یک به توجیهی از یاری ایشان سر باز زدند. با توجه به اینکه زمان ما نیز، ما را برای یاری و قیام خود دعوت می نماید، مطالعه این کتاب می تواند به ما کمک کند تا دچار سرنوشت انی نباشیم که عامل تنهایی ولی خدا، حسین(علیه السلام)، شدند. نویسنده بعد از برشمردن انواع توجیهات نظیر توجیهات عقیدتی؛ توجیهات ؛ توجیهات اجتماعی؛ توجیهات اقتصادی؛ توجیهات نظامی؛ توجیهات به ظاهر مقدّس و... در پایان، عمده توجیهات را در ۶ دسته تقسیم و هر یک را تحلیل کرده است که عبارت اند از: عقب گرد به عقاید جاهلی، دنیاطلبی؛ رها تکلیف از سوی خواص؛ غفلت؛ ترس از جان و مال و جهل و نادانی. در قسمتی از کتاب می خوانیم: «مسلم بن کثیر اعرج، لَنگ و از یادگاران جنگ صفین بود، ولی به کربلا آمد و شهید شد. عبدالله بن عفیف ازدی ن ان بود و از یادگاران جنگ صفین، او را نیز با یاران کربلایی پیوندی است، کربلایی شد و به قافله پیوست. با وجود این دو شهید بزرگوار دیگر توجیه ن نایی و معلول بودن از ارزش افتاد، کربلا راه هرگونه توجیه را بست! چشم و پایت را از دست دادی، ولی دیگر اعضای بدنت که می تواند نثار عزیز فاطمه شود... توان رزم هم که نداشته باشی، باز پیکرت، آبرویت، حضورت آن هم با آن سوابق روشن دل گرمی اصحاب خواهد شد و لااقل سیاهی لشکر محبوب خواهی شد.»



معرفی کتاب : کتابچه ی فروتن آشپزی

درخواست حذف اطلاعات

نویسنده: مینو قاسمی نـاشـر: نشر مرکز تعداد صفحات: ۱۰۴ خانم باشیم یا آقا، وقتی به سبب اوضاع تحصیلی یا شغلی از خانه دور می شوید، معمولاً آغاز تجربۀ آشپزی مان با راهنمایی مادران یا انی که برایمان جایگاه مادری دارند، آغاز می شود و چه تجربۀ شیرین و فراموش نشدنی ای به دست می آوریم؛ معمولاً اولین غذاهایی که به این شکل پختنشان را می آموزیم تا سال های بزرگ سالی برایمان جذاب هستند و آن ها را خیلی خوب درست می کنیم و به گونه ای آموزش این غذاها به دیگران می شویم. «کتابچۀ فروتن آشپزی» یک کتاب کاربردی است که در پاسخ یک مادر به سؤال دختر دانشجوی دور از خانه اش نوشته شده است؛ اما با کتاب های آشپزی معمولی تفاوت بسیاری دارد؛ درواقع مخاطب با خواندن این کتاب، اطلاعات بسیار ارزشمندی در خصوص ارتباط بنیادین تغذیه با فرهنگ به دست می آورد. نویسنده هوشمندانه به پیوندهای ذائقۀ سنتی و فرهنگ این سرزمین و دگرگونی های ناخواندۀ اجتماعی آن (تهاجم فرهنگی) نیز می نگرد و علاوه بر آن از اشاره به سایر مشکلات فرهنگی، اجتماعی و حتّی روز، خودداری نمی کند. مینو قاسمی آشپزی را مبتنی بر اصول چندگانه ای می داند که اجازه نمی دهد، بی مبالات و شه به امر مهم و حیاتی آشپزی بپردازیم. نویسندۀ نکته سنج، علاوه بر آموزش کاربردی دانش ضروری آشپزی، تلاش دارد بینش خواننده را در انواع زمینه های معناساز و مرتبط با سنّت ارزشمند آشپزی ایرانی ارتقا بخشد و ضمن پذیرش برخی مؤلفه های فرایند ناگزیر مدرنیته، حرکت بر پایۀ سنّت را واجب می شمارد. پس از خواندن این کتاب، دیگر آشپزی، در نگاه هیچ ، یک کار پیش پاافتادۀ افراد بیکار نخواهد بود و در هر جایگاهی که باشیم مایلیم گاهی فروتنانه آشپزی کنیم و لذّت ببریم. در بخشی از این کتاب می خوانیم: «خیلی اهل اندازه گیری و گِرَم و مثقال و پیمانه نیستم؛ ولی اینجا قضیۀ مجلسی و آبروداری مطرح است، باید دقیق بود (بین خودمان بماند، تمام اندازه های داده شده تقریبی و غیردقیق اند). آ دانشجو، معیار و ترازویش کجا بود؟...»



برگزاری دوره آموزشی تفسیر صحیفه سجادیه و کتاب سه گانه عشق

درخواست حذف اطلاعات

دوره های آموزشی تفسیر «صحیفه سجادیه» و کتاب «سه گانه عشق» دوره آموزشی علیرضابرازش دوره های آموزشی «شرح و تفسیر صحیفه سجادیه و کتاب سه گانه عشق» با تدریس علیرضا برازش، ویژه کتابداران و اعضای کتابخانه های عمومی استان تهران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، دوره های آموزشی «شرح و تفسیر صحیفه سجادیه و دعا» و «شرح و تفسیر کتاب سه گانه عشق» با تدریس علیرضا برازش، کارشناس ارشد قرآن و حدیث تهران در کتابخانه های عمومی پیروزی و شهید باهنر استان تهران برگزار می شود. کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان شمیرانات روز یکشنبه، ۸ مهرماه میزبان دوره «شرح و تفسیر کتاب سه گانه عشق» با موضوع عبادت و عبودیت خواهد بود؛ علیرضا برازش در این نشست به شرح و تفسیر سه عنوان از کتاب های خود به نام های «عاشق شو»، «عاشق تو» و «همه را دوست بداریم» می پردازد. در این آثار که از سوی انتشارات کبیر منتشر شده است، نویسنده با زبانی شاعرانه و نگاهی عارفانه، راه های بهتر زیستن و بهتر شیدن را بیان می کند. همچنین دوره آموزشی «شرح و تفسیر صحیفه سجادیه و دعا» با تدریس علیرضا برازش روز دوشنبه ۹ مهر به میزبانی کتابخانه عمومی پیروزی و با حضور علاقمندان برگزار خواهد شد. گفتنی است آیین افتتاح این دوره های آموزشی با حضور مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور و اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، یکشنبه ۸ مهرماه در کتابخانه عمومی شهید باهنر برگزار خواهد شد. این دوره های آموزشی در ۱۰ جلسه برگزار می شود و پس از اتمام دوره ها کتابداران شرکت کننده گواهینامه حضور در دوره دریافت خواهند کرد. علاقمندان برای شرکت در نشست «شرح و تفسیر کتاب سه گانه عشق» می توانند روز یکشنبه ۸ مهر، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ به کتابخانه عمومی شهید باهنر تهران به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به میدان تجریش، جنب پمپ بنزین باغ فردوس مراجعه کنند. همچنین نشست «شرح و تفسیر صحیفه سجادیه و دعا» روز دوشنبه ۹ مهر از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ در کتابخانه عمومی پیروزی تهران به نشانی انتهای خیابان پیروزی، میدان کلاهدوز، پارک پیروزی برگزار می شود.



برگزاری کلاس تاریخ 9 مهر

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری کلاس تاریخ دوشنبه 9 مهر کلاس تاریخ ، روز دوشنبه 9مهر 1397 ساعت 15 به مربیگری عذرا مرزوقی، کارشناس علوم حوزوی و با حضور جمعی از اعضا کتابخانه با هدف آشنایی با زندگانی ۱۴ معصوم صلوات الله علیه در محل کتابخانه برگزار شد. در ادامه جلسه به صحبت درباره وصایای المومنین (ع) به فرزند گرامیشان حسن (ع) و چگونگی مراسم تشییع علی (ع) پرداخته شد.



برگزاری جلسه حافظ خوانی 10 مهر ماه

درخواست حذف اطلاعات

کلاس شاهنامه خوانی روز چهارشنبه 10 مهر ماه ۱۳۹۷ ساعت 17:30به مربیگری مهسا پیروزفر کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و باحضور جمعی از اعضا کتابخانه در محل کتابخانه برگزار شد. در این جلسه، مهسا پیروزفر مربی کلاس شاهنامه خوانی هدف از برگزاری این جلسه را بیان آنچه حافظ از شه ایران باستان در دیوان شعرش بیان کرده عنوان کرد و افزود برخی شمندان و شاعران متاثر از مکتب مانی پرورش و تربیت را تاثیرگذار نمی دانند و معتقدند در آدم نااهل اثر نمی گذارد . این افراد از موجود مورد پرورش تغییر ماهیت می خواهند و از سویی اصلی را برای خود در نظر می گیرند که اگر چیزی با آن سازگاری نیافت آن را نادرست می انگارند.در مکتب حافظ پرورش و تربیت پایه کار است و رهروان از پرورش پروردگاران و آموزگاران خود بهره مند می شوند . پیروان مکتب مانی اما چون این جهان و آدمی را اهریمنی می دانستند آن را در خور پرورش نمی دانند بلکه برای رسیدن به جهان دیگر , یعنی روشنایی می بایست دست از پرورش آدمی کشید زیرا نهاد این جهان بد است و نهاد بد خوب نمی شود سرفصل ها و مباحث گفته شده در کلاس شامل موارد زیر است: ● پرورش و نتایج آن در شه حافظ و مکتب زرتشت و تفاوت آن با مکتب مانی . دوری از گزافه گویی و پرمدعائی از دیگر مباحث مطرح در شه حافظ . بی نیازی ؛ پادزهر کشنده آزمندی , فرومایگی ,خواری و زبونی زیرا چاپلوسی ریا و دروغ زاییده نیاز هستند. - خوانش غزل های 92 و 93 از دیوان حافظ



آغاز مسابقات فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان در کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات

درخواست حذف اطلاعات

مسابقات فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان در کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات آغاز شد. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، علی محسنی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات با اعلام این خبر افزود: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تقارن این ماه با ایام ارتحال (ره، مسابقات فرهنگی شامل مسابقه کتابخوانی از کتاب "با روح خدا در ماه خدا"، مسابقه تصویرگری سوره های قرآن کریم، ایستگاه مطالعه ( قرآن بخوانید، جایزه بگیرید ) و مسابقه حفظ چهل حدیث در سطح کتابخانه های عمومی این شهرستان در حال برگزاری ست . وی افزود: مسابقه تصویرگری سوره های قرآن کریم ویژه علاقمندان ۴ تا ۱۴ سال می باشد که آنها میتوانند با نقاشی موضوع یکی از سوره های فیل، یوسف، لقمان، کهف، کوثر، مسد، قدر، هود و یونس در این مسابقه شرکت کنند. وی اضافه کرد به ۸۰ اثر برتر این مسابقه کارت هدیه ۳۰۰۰۰۰ ریالی تعلق خواهد گرفت. محسنی با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخوانی گفت : ۱۰۰۰ جلد کتاب " با روح خدا در ماه خدا " توسط موسسه فرهنگی هنری عروج در اختیار کتابخانه های شهرستان قرار گرفت . تعداد ۲۰ سئوال از کتاب مذکور طرح و از بین انی که به همه سئوالات پاسخ صحیح دهند به قید قرعه به تعداد ۸۰ نفر کارت هدیه ۵۰۰۰۰۰ ریالی اهداء خواهد شد . وی با اشاره به اجرای طرح " ایستگاه قرآن کریم : قرآن بخوانید جایزه بگیرید " افزود : این طرح بین دسالان، ک ن و نوجوانان ( تا ۱۲ سال ) برگزار می شود و جوایز این مسابقه شامل لوازم حریر و بازی های فکری تهیه و در اختیار کتابخانه ها قرار گرفت . محسنی اضافه کرد : کتابخانه ها در دادن هدایا و جوایز این برنامه محدودیتی نخواهند داشت. رئیس اداره کتابخانه های شمیرانات در پایان گفت: مسابقه حفظ چهل حدیث ویژه کتابخانه ی ه ست که به صورت فصلی بین علاقمندان برگزار و به برگزیدگان جوایزی اهداء می شود . لازم به ذکر است مهلت شرکت در این مسابقات تا ۳۱ داد ماه سال جاری ست.



برگزاری جلسه حافظ شناسی 8 داد

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری کلاس حافظ شناسی روز ۸ داد ماه ۱۳۹۷ به مربیگری مهسا پیروزفر کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و باحضور جمعی از اعضا کتابخانه در محل کتابخانه با هدف بررسی بیان رندانه در اشعار حافظ و با موضوع: ●فلسفه اپیکوری و یا لذت گرایی و تاثیر آن بر شه خیام و حافظ. ● جمال و جلال الهی از منظر عرفا ●کارکرد انگوری، اجتماعی - ادبی و عرفانی در اشعار حافظ ● و نقش اجتماعی و ادبی آن در نگاه حافظ به عنوان سلاحی در مقابل ریا و تزویر حاکم بر جامعه. ● خوانش غزل های شماره ۶۰ و ۶۱ از دیوان حافظ.



دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات با رئیس اداره بهزیستی شهرستان شمیرانات

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، علی محسنی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات در روز چهارشنبه مورخ 2 داد 1397 به همراه همایون شاهمرادی،کتابدار بخش ن نایان کتابخانه عمومی شهید باهنر شمیرانات با ناجی یلالی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان شمیرانات دیدار و گفتگو د. در این دیدار که در محل اداره بهزیستی شهرستان صورت گرفت، طرفین درخصوص نحوه ارائه خدمات مطلوب تر به ن نایان و تعاملات مربوطه در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند. قول بازدید رئیس اداره بهزیستی از بخش ن نایان کتابخانه عمومی شهید باهنر و پیگیری جهت واگذاری تجهیزات سخت افزاری موردنیاز این بخش از جانب اداره بهزیستی شهرستان از نتایج این دیدار بود.



دیدار مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران با کتابداران کتابخانه شهید باهنر

درخواست حذف اطلاعات

در حاشیه برگزاری اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات در روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397، علی نیکنام مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران با کتابداران کتابخانه عمومی شهید باهنر دیدار و در خصوص مسائل مختلف با آن ها به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. در این دیدار ، نیکنام ضمن اعلام حمایت از طرح ایجاد کتابخانه در برجهای مس ی و استفاده از ظرفیتهای مردمی جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی گفتند : باید کاری کنیم که جریان کتابخوانی توسط مردم انجام پذیرد و ما به این جریان کمک کنیم . برگزاری اتاق فکر با حضور مسئولین ، کتابداران و اعضای کتابخانه ها ایده دیگری بود که ایشان بر اجرای آن در شهرستانها تاکید د . در پایان این دیدار ، کتابداران مباحث و مشکلات خود را مدیر کل استان تهران مطرح د .



برگزاری کلاس داستان نویسی 9 داد

درخواست حذف اطلاعات


برگزاری کلاس داستان نویسی روز چهارشنبه ۹ دادماه ۱۳۹۷ به مربیگری مهسا پیروزفر کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و باحضور جمعی از اعضا کتابخانه، با هدف بررسی مکتب رومانتیک در ادبیات انگلستان و با موضوع:
● آغاز قرن نوزده و نگاهی به تغییرات و اجتماعی در انگلستان
●ویژگی های رومانتیسم در ادبیات انگلیس با توجه به آثار ادبی نویسندگان برجسته ای چون ویلیام بلیک، وردزورث، مری شلی ...
● ظهور و بروز رمان گوتیک، رمانی مبتنی بر وحشت و رمز و راز توسط هوراس والپول با رمان قلعه اوترانتو
و ادامه آن با رمان های رادکلیف نظیر رمانس جنگل و اسرار یودالفو ، شکوفایی آن با اثر ویلیام بکفورد به نام واثق.
● نگاهی به زندگی و آثار سر و ر اسکات و جین آستین دو نویسنده برجسته این دوران.



برگزاری کلاس شاهنامه خوانی 9 داد

درخواست حذف اطلاعات


برگزاری کلاس شاهنامه خوانی روز چهارشنبه ۹ داد ۱۳۹۷ به مربیگری مهسا پیروزفر کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و باحضور جمعی از اعضا کتابخانه، با هدف بررسی ادامه داستان جنگ دوازده رخ و با موضوع:
● خوانش ادامه داستان جنگ دوازده رخ و انتخاب ده پهلوان از طرف گودرز، سرلشکر ایران و پیران، سپهبد توران. رویارویی پهلوانان با یکدیگر و پیروزی پهلوانان ایران زمین.





معرفی کتاب : باغ مالو

درخواست حذف اطلاعات

عنوان کتاب: باغ مالو نویسنده: هادی حکیمیان نـاشـر: شهرستان ادب تعداد صفحات: ۱۸۴ هادی حکیمیان در باغ مالو روایتی جذّاب و خواندنی از تاریخ معاصر ایران سربلند ارائه می دهد و در قالب یک رمان تاریخی با نوجوانان ارتباط برقرار می کند. این اثرِ برگزیدۀ نهمین دورۀ جایزۀ داستان انقلاب ی، به خوبی و با بهره گیری از شناخت نویسنده از تاریخ معاصر کشور عزیزمان، نوجوانان را با فضای حاکم بر کشور در دورۀ پهلوی اوّل آشنا می کند و با نقل روایات دقیق تاریخی از بی توجّهی ظالمانۀ سلطنت ۵۴ سالۀ پهلوی بر ایران برمی دارد. پادشاهی که در اوج وجود مشکلات و نابرابری های فرهنگی و اجتماعی در کشورش با امید بستن به استعمار جهانی، مردمی با فرهنگی غنّی و ریشه دار را به غرب زدگی و کشف حجاب سوق داد و دست نشاندگانش را در ا و روستاهای مختلف به کشیدن چادر و روسری از سر ن نجیب کشورش واداشت. شخصیت های اصلی باغ مالو، دو پسر نوجوان با روحیه ای متفاوت هستند که هم زمان برای احقاق حق شان در دوران سیطرۀ دودمان پهلوی تلاش می کنند و همراه ننه کردی یکی از شخصیت های مؤثر داستان به شهر تاریخی یزد می روند و درنهایت در فرمانداری شهر با رضاشاه که روزهای آ سلطنتش را می گذراند روبه رو می شوند و در این مواجهه اتفاقات خواندنی و عبرت آموزی رخ می دهد که سال ها بعد آن ها را برای ک ن روستای محل تولدشان روایت می کنند.



نقد، بررسی و رونمایی کتاب "به سپیدی یک رویا" در "پایگاه دائمی نقد کتاب شمیرانات"

درخواست حذف اطلاعات

مراسم نقد، بررسی و رونمایی کتاب "به سپیدی یک رویا" اثر فاطمه سلیمانی ازندریانی در روز مورخ 25 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 15 با حضور نویسنده اثر، محمدحسین نوحه خوان و سیدعذرا به عنوان منتقدین و جمعی از علاقمندان در محل کتابخانه عمومی شهید باهنر برگزار شد. در این مراسم ابتدا رونمایی اثر و جشن امضا پوستر کتاب توسط منتقدین و حاضرین در جلسه انجام گرفت. سپس به عنوان اولین منتقد به بیان اظهارات خود در مورد این اثر پرداخت. وی گفت: پرداختن به حوزه مذهب و در قالب داستان یا رمان کار چندان ساده ای نیست و شاید دلیل آن ضعیف بودن آثار دینی علیرغم انتشار زیاد آثار در حوزه است. وی ادامه داد: رمان اثری است مبتنی بر تخیل و شخصی که دارد وارد حوزه رمان تاریخی می شود تا حدی که مسیر تاریخ منحرف نشود حق ورود به تخیل را دارد. اما در رمان های تاریخی که صرفا در مورد یک معصوم است تخیل پردازی چندان راهی ندارد و این موضوع را سخت تر می کند. ادامه داد: به سپیدی یک رویا اثری است که بین تاریخ و وقایع قرار گرفته است. به سپیدی یک رویا، به زمان هجرت رضا (ع) به مرو، دلتنگی خانواده و دعوت حضرت معصومه (س) به مرو و وفات ایشان اشاره می کند. این اثر دارای عناصر اصلی یک داستان می باشد و مخاطب را جذب می کند. نویسنده اثر تا آن جایی که امکان داشت از تخیل بهره گرفته است. وی نثر روان را امتیاز دیگری برای این اثر برشمرد و گفت: مخاطب در برخورد با آن دچار درگیری با واژه ها نمی شود و ذهنش مشوش نمی شود. زبان داستان به نحوی است که ما گذشته را در آن حس می کنیم. وی ادامه داد: رمان یک شاخه اصلی، یک ماجرا دارد و ماجراهای دیگر، مثل شاخه های فرعی به این شاخه اصلی چسبیده اند و همین باعث پیچیدگی رمان می شود. در این اثر، ماجرای هجرت رضا (ع) و به دنبال آن سفر حضرت معصومه (س) به مرو، داستان اصلی ماست. گفت: رمان تاریخی ترکیبی از اسم و صفت است. بنابراین این اثر در درجه اول باید رمان باشد و بعد صفت تاریخی را پیدا کند و باید از برخی آداب و روم و شخصیت ها و مکان ها بهره ببرد. رمان اثری خیالی است و واقعیت در آن زیاد مشهود نیست، بنابراین نویسنده، باید از تخیل خود بهره بگیرد ضمن این که نباید به بیراهه برود. در این رمان، داستان های فرعی خیلی کمی هستند و ما آن پیچیدگی را نداریم مثل ماجرای ازدواج ما، جهان، ماجرای ازدواج موسی کاظم (ع) و چند ماجرای ساده دیگر. هیچ کدام از شخصیت ها، هیبت ندارند. اثر این پتانسیل را دارد که از ظرفیت های داستان اصلی در داستان های فرعی نیز استفاده کند. در پایان گفت: به سپیدی یک رویا، خوب شروع شد اما در مباحث پایانی انرژی خود را از دست می دهد و افت پیدا می کند شاید علتش کمبود منبع برای روایت مسیر حرکتی حضرت معصومه (س) باشد. در این رمان، ما تصویر واضحی از مکان ها نداریم، مخصوصا زمانی که سفر به ایران می رسد. این که می گوییم این اثر یک رمان نیست چیزی از ارزش های آن کم نمی کند. قالب اثر بسیار مناسب است. یک بازنویسی خلاق از یک روایت تاریخی را ادائه می دهد. پس از آن محمدحسین نوحه خوان به عنوان منتقد (مذهبی) دوم، ضمن اشاره به این که ائمه اطهار (ع) شانشان توکل است و ناامیدی در آن ها راه ندارد گفت: مستندات تاریخی اثر بسیار محکم و مستدل است. اما تا صفحه 90، بیشتر بحث ها و جدل های خانوادگی است و از آن جا به بعد، داستان قوام پیدا می کند. وی، زیاد بودن شخصیت های داستان، استفاده از اصطلاحات امروزی و نداشتن پایان زیبا و دلچسب را از دیگر ضعف های این اثر برشمرد. در ادامه این مراسم، حاضرین در جلسه به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در مورد اثر پرداختند و پس از آن نویسنده، ر مورد نقدهای مطرح شده، توضیحات لازم را ارائه دادند. گنگ بودن شروع داستان، استفاده از منابع خوب، نه بودن بیشتر تع ر و تمثیل ها، خطی بودن روایت و نداشتن فراز و نشیب، ویراستاری فنی خوب و ویراستاری ادبی ضعیف از جمله مطالبی بود که حاضرین مطرح د. در پایان این مراسم، از طرف اداره کتابخانه های عمومی شمیرانات، از نویسنده و منتقدین تقدیر بعمل آمد.



فراخوان شرکت در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان شرکت در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی دبیرخانه جشنواره کتابخوانی رضوی از میان آثار منتشر شده طی ۳ سال اخیر، ۷ عنوان کتاب با موضوع سیره رضا علیه السلام را به عنوان منابع هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در سه رده سنی «کودک»، «نوجوان» و «جوان و بزرگسال» معرفی کرد. بر این اساس در رده سنی کودک (۴ تا ۱۱ سال) کتاب های «مهمان اسان» نوشته سعید بیابانکی از انتشارات به نشر و «مژده گل» نوشته محمود پوروهاب از نشر جمکران با موضوع داستان هایی از زندگی رضا(ع) و در رده سنی نوجوان (۱۱ تا ۱۷ سال) کتاب های «مسافر هشتم» با موضوع رضا(ع) و «کاش تو را می دیدم» با موضوع حضرت معصومه (س) نوشته مژگان شیخی از نشر قدیانی، به عنوان منابع این جشنواره معرفی شده است. در بخش جوان و بزرگسال (۱۷ سال به بالا) این جشنواره نیز کتاب های «ماه هشتم» اثر مهدی غلامعلی از نشر دارالحدیث با موضوع رضا(ع)، «مهر ولایت در آسمان ایران» اثر آیت الله کریمی جهرمی از نشر بوستان کتاب با موضوع رضا(ع) و کتاب «به سپیدی یک رؤیا» اثر فاطمه سلیمانی از نشر کتاب نیستان با موضوع حضرت معصومه(س) به عنوان منابع این جشنواره معرفی شده است. این جشنواره همچنین به منظور ترویج سبک زندگی رضوی، بخشی با عنوان «مسابقه کتابخوانی خانواده رضوی» با حضور تمام اعضای خانواده برگزار می کند. بر این اساس شرکت برای تمامی علاقه مندان در تمامی گروه های سنی میسر است. نحوه دریافت منابع و پرسشنامه علاقه مندان برای شرکت در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی می توانند برای دسترسی به منابع این جشنواره به کتابخانه های عمومی سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین علاقه مندان می توانند پرسشنامه و فایل pdf منابع هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی را از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور (www.iranpl.ir) دریافت کنند. نحوه شرکت در مسابقه شرکت کنندگان در رده سنی نوجوان، جوان و بزرگسال می توانند هریک از منابع معرفی شده را انتخاب و به سوالات آن پاسخ دهند. پاسخنامه ارسالی باید در یکی از قالب های فردی یا خانوادگی (۲، ۳، ۴، ۵ نفره و بیشتر) تکمیل و ارسال شود و تکمیل مشخصات فردی (مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، تحصیلات، نشانی کامل پست الکترونیکی، شماره تلفن ثابت و همراه) در پاسخنامه ا امی است. همچنین ۲ روش برای شرکت ک ن در مسابقه پیش بینی شده است؛ روش اول: تصویرسازی (نقاشی) از جذاب ترین بخش کتاب به انتخاب کودک روش دوم: ضبط و ارسال فایل ویدئویی از معرفی کتاب ها همراه با خوانش جذاب ترین بخش های کتاب به انتخاب شرکت کنندگان شرکت کنندگان در هر ۲ روش باید صفحه مربوط به بخش معرفی شده و یا تصویرسازی شده از کتاب را قید کنند. به این ترتیب ک ن می توانند با کمک والدین خود، توضیحات اجمالی پیرامون کتاب، بازگویی قصه ای از کتاب، خواندن بخشی از کتاب و ... را با استفاده از گوشی های موبایل، ضبط و در سامانه جشنواره که متعاقبا اعلام خواهد شد با هشتگ #کتابخوانی_رضوی بارگذاری کنند. مهلت و نحوه ارسال پاسخنامه ها شرکت کنندگان می توانند پاسخنامه های خود را تا ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ به یکی از کتابخانه های عمومی در سراسر ک حویل دهند. داوری آثار داوری آثار هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی از ۱۵ مرداد سال جاری آغاز می شود. اختتامیه این جشنواره نیز در ایام دهه ولایت (دهه اول شهریور) با حضور افراد و خانواده های برگزیده در سطح ملی برگزار خواهد شد. جوایز هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی همچنین ۳۱۳ نفر از برگزیدگان بخش انفرادی علاوه بر دریافت لوح سپاس و تندیس هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، جایزه یک میلیون ریالی نیز دریافت می کنند. علاوه بر این ۸ جایزه ویژه به ۸ برگزیده بخش خانوادگی اهدا می شود. بر این اساس: مبلغ ۵ میلیون ریال به خانواده اول و دوم ۲ نفره، مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به خانواده اول ۳ نفره، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به خانواده اول ۴ نفره، مبلغ ۱۵ میلیون ریال به خانواده اول ۵ نفره، مبلغ ۵ میلیون ریال به خانواده دوم ۳ نفره، مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به خانواده دوم ۴ نفره، و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به خانواده دوم ۵ نفره تعلق خواهد گرفت. نحوه گزینش آثار توسط دبیرخانه هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به منظور انتخاب و معرفی منابع مناسب در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به بررسی و ارزی منابع مطالعاتی منتشرشده با موضوع زندگی و سیره رضا(ع) و حضرت معصومه(س) اقدام کرد تا مناسب ترین کتاب ها را برای علاقه مندان به مطالعه و فرهنگ رضوی در سراسر جهان ارائه کند. مطابق آمار موجود از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا ۳۱ شهریور سال ۹۶، جمعاً۷۳۰ عنوان کتاب، اعم از چاپ اول یا تجدید چاپ با موضوع سیره رضا(ع)، در کشور منتشر شده که پس از تهیه فهرستی از مشخصات کتابشناختی این آثار، روند بررسی منابع هشتمین دوره این جشنواره آغاز شد. پس از بررسی های اولیه، ۵۴ عنوان کتاب با دسته بندی کودک، نوجوان و بزرگسال از میان آثار ۲۷ ناشر در فهرست نهایی آثار منتخب جای گرفت که پس از برگزاری جلسات م ی با حضور صاحب نظران و کارشناسان، ۷ عنوان کتاب در بخش های مختلف شامل ۵ عنوان با موضوع زندگی و سیره رضا(ع) و ۲ عنوان کتاب با موضوع زندگی و سیره حضرت معصومه(س) انتخاب شد. تحول در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی جشنواره کتابخوانی رضوی از مجموعه جشنواره بین المللی رضا(ع)، فعالیت خود را از ششمین دوره برگزاری زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور آغاز کرد. در ششمین دوره این جشنواره در سال ۱۳۹۵، تعداد ۳ کتاب در بخش های «کودک»، «نوجوان» و «جوان و بزرگسال» معرفی شد که با مشارکت ۲۳۸ هزار نفر همراه بود و به یک رخداد بزرگ فرهنگی در کشور تبدیل شد. در هفتمین دوره جشنواره در سال ۱۳۹۶ نیز ۶ عنوان کتاب در بخش های «کودک»، «نوجوان» و «جوان» و «بزرگسال» معرفی شد که با حضور ۶۳۱ هزار و ۵۲۶ شرکت کننده، مشارکت چشمگیری در میان مسابقات کتابخوانی کشور و رشد ۲۶۰ درصدی نسبت به دوره گذشته را ثبت کرد.



مسابقات فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان کتابخانه های عمومی شمیرانات

درخواست حذف اطلاعات

مسابقات فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان کتابخانه های عمومی شمیرانات همزمان با ماه مبارک رمضان : 27 اردیبهشت تا 31 داد 1397 عناوین مسابقات : - بخش کودک و نوجوان ( مقطع سنی 4 تا 14 سال ) مسابقه تصویرگری سوره های قرآن کریم شامل سوره های: فیل، یوسف، لقمان، کهف، کوثر، مسد، قدر، هود، یونس - بخش جوان و بزرگسال ( مقطع سنی 15 سال به بالا ) مسابقه کتابخوانی « با روح خدا در ماه خدا » شرایط و مقررات : شرکت برای عموم علاقمندان میسر است . تکمیل مشخصات فردی ( مشخصات شناسنامه ای ، کد ملی ، شماره تلفن همراه ، نام کتابخانه ) در فرم نقاشی و پاسخنامه ا امی است . برای شرکت در بخش کودک و نوجوان ، علاقه مندان می توانند موضوع یکی از سوره های معرفی شده را تصویر سازی ( نقاشی ) کنند و به کتابخانه محل س ت خود تحویل نمایند . پاسخنامه ها و آثار به یکی از کتابخانه های شهرستان شمیرانات تحویل داده شود . جهت دریافت فایل pdf به آدرس shemiranatpl. و به منظور تهیه کتاب و سئوالات مسابقه کتابخوانی و همچنین فرم مسابقه نقاشی می توانند به نزدیکترین کتابخانه محل زندگی خود در شهرستان شمیرانات مراجعه نمایند . جوائز مسابقات : به برندگان مسابقات ، علاوه بر لوح سپاس ، هدایایی به شرح ذیل اهداء می شود : 80 جایزه 300000 ریالی برای 80 نفر از برگزیدگان مسابقه تصویرگری 80 جایزه 500000 ریالی برای 80 نفر از برندگان مسابقه کتابخوانی مهلت ارسال آثار : 31 داد 1397 shemiranatpl. اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات



ساعت فعالیت کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات در ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

بدینوسیله ساعت فعالیت کتابخانه عمومی شهید باهنر
از ابتدای ماه مبارک رمضان تاپایان ماه مبارک به شرح ذیل اعلام می گردد: 1. شنبه الی پنجشنبه 8 الی 21 2. ها ساعت 8 الی 17 ( بهصورت یک هفته در میان خواهران و برادران)



برگزاری جلسه داستان نویسی چهار شنبه 2 داد

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری کلاس داستان نویسی روز چهارشنبه ۲ داد ماه ۱۳۹۷ به مربیگری مهسا پیروزفر کارشناس ارشدادبیات نمایشی و باحضور جمعی از اعضا کتابخانه با هدف بررسی رمان" آ ین روز یک محکوم" نوشته ویکتور هوگو و با موضوع: ● زندگی نامه ادبی و ویکتور هوگو ● نگاهی به شه هوگو در آثارش ● دسته بندی آثار هوگو به پنج دسته آثار آغاز نوجوانی، شعرها، نمایشنامه، رمانها، مجموعه نامه هاو خاطرات و مقالات ●بررسی پس زمینه و تم در داستان آ ین روز یک محکوم



برگزاری کلاس شاهنامه خوانی چهارشنبه 2 داد

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری کلاس شاهنامه خوانی روز چهارشنبه۲ دادماه ۱۳۹۷ به مربیگری مهسا پیروزفر کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و باحضور جمعی از اعضا کتابخانه با هدف از برگزاری این جلسه را بررسی جشن دادگان و ادامه داستان دوازده رخ و با موضوع: ● ادامه جنگ دوازده رخ و تصمیم گیری از دو سو برای جنگ تن به تن پهلوانان توران و ایران. تعیین تکلیف گودرز برای لشکر ایران و پیران برای لشکر توران برای اتفاقات بعد از ش ت احتمالی از هر دو سو. ● نگاهی به جشن دادگان در ششمین روز ماه داد و آیین های مربوط به این روز.



برگزاری نشست کتابخوان کتابخانه ای 2 داد 97

درخواست حذف اطلاعات

نشست کتابخانه ای کتابخانه عمومی شهید باهنر اولین نشست کتابخانه ای در روز چهار شنبه مورخ 2 داد ماه سال 1397 ساعت 15 در محل کتابخانه برگزار گردید. در این جلسه 4 نفر از شرکت کنندگان به معرفی کتابهای مورد علاقه خود به شرح زیر پرداختند: *کتاب: بیشعوری * نویسنده: خاویر کرمنت * معرفی کنندگان: نسرین دانش * ناشر: خانه هنر و ادبیات * سال نشر: 1392 *موضوع: روانشناسی نویسنده تاکید دارد که بیشعوری نوعی بیماری است و خودش نیز یک بی شعوری است که درمان شده .محتوی کتاب طنزآمیز و رویدادها واقعی نیستند.کتاب دارای 5 بخش است:بخش اول)چه ی بی شعور است و چرا یک نفر باید بخواهد بی شعور باشداین بخش در مورد تعدادی بی شعور است که به کرمنت مراجعه نموده و مشکلات آنها را با لحنی طنزآمیز بیان می کند.فصل دوم کتاب انواه بی شعور ها را توضیح داده که شامل بی شعور اجتماعی –تجاری –مدنی –مقدس مآب و ...که در مورد هرکدام تاثیر و نتایج را بیان کرده,فصل سوم کتاب در مورد این است که وقتی جامعه بی شعور می شود و فصل چهارم زندگی با بیشعورها و انواع روابطی که میتوان با بی شعورها داشت اشاره شده است.در فصل آ راه نجات را بیان کرده که یک بیشعور اول باید بیشعور بودن خود را قبول کند و بعد با مراجعه به روانشناس خود را درمان نماید. *کتاب: مدارا * نویسنده: منیر مهریزی مقدم * معرفی کننده: فائزه مهرزاد * ناشر: شادان * سال نشر:1396 *موضوع: ادبیات-داستان داستان در مورد دختر جوانی (بهار)است که با مادرش زندگی می کند ؛ مادر با خیاطی روزگارشان را به سختی می گذراند.بهار در شب عقدش متوجه اعتیاد داماد می شود و همان لحظه مراسم را به هم می زند .در بین مشتریهای مادر خانمی پولدار بهار را برای پسرش(امین) خواستگاری می کند البته همسر پسرش فوت کرده و یک پسر (کیان) دارد .دختر با دیدن ع پسر تمایلش را به ازدواج نشان می دهد ناگفته نماند که امین تمایلی به ازدواج به دلیل وفاداربودنش به همسر مرحومه اش ندارد ولی بخاطر پسرش حاضر به این ازدواج میشود وابتدای زندگی مسائل و مشکلات و سردیهای زیادی بین آنها وجود دارد ولی با صبوری و مهربانیهای بهار امین کم کم به بهار علاقه پیدا میکند و زندگی برای هر سه شیرین میشود. *کتاب: و دیوانه * نویسنده: جبران خلیل جبران * معرفی کننده: محمدرضا جعف ور *ناشرجامی * سال نشر: 1382 *موضوع: ادبیات-داستان جبران درباه همه مسائل رودرروی انسان مانند کار؛شادی و اندوه ؛ درد خوبی و بدی دوستی دعا و ...سخن می گوید همه این سخنان بر این پایه استوارند که سرشت انسان ذاتا خوب است و دشواریهای زندگی را به جا نیاورده و ماهیت کار و نظام زندگی را چنان که باید دگرگون نکرده است. دیوانه شامل داستان های کوتاه با معانی و مفاهیم زیباست که ذهن انسان را درگیر خود می سازد. *کتاب: قهوه سرد آقای نویسنده * نویسنده: روزبه معین * معرفی کننده: هستی سرتیپی * ناشر: نیماژ * سال نشر: 1396 *موضوع: ادبیات-داستان این رمان داستان یک نویسنده به نام آرمان روزبه و یک دختر رو مه نگار است کتاب با یک خاطره از دوران کودکی آرمان شروع می شود خاطره ای که در ادامه اساس اتفاقات بعدی کتاب است. آرمان در کودکی عاشق دختری می شود که 15 سال از خودش بزرگتر است و برای تمرین پیانو به خانه پیرزن همسایه می آید آرمان عاشق رفت و آمد این دختر برای یادگیری پیانو است اما پیرزنی که به این دختر پیانو آموزش می دهد یک آهنگ بیشتر نمی داند و بنابراین آرمان تصمیم می گیرد نت های موسیقی آنها را دست کاری کی کند تا آموزش پیانو مدت زمان بیشتری طول بکشد. 20سال بعد آرمان به یک کنسرت می رود کنسرت عشق دوران کودکی اش اتفاقا در همان کنسرت دختر آهنگی را که آرمان در کودکی دستکاری کرده را می نوازد و اسم آن را هم وقتی پسربچه عاشق می شود گذاشته است.آرمان از این اتفاق بسیار لذت می برد می خواهد خودش را معرفی کند می خواهد اعتراف کند که این آهنگ نتیجه شیطنت خودش بوده ام ماجرا به این سادگی نیست و ...



معرفی کتاب : 110 داستان دوران جوانی المومنین علی (ع)

درخواست حذف اطلاعات

عنوان کتاب: ۱۱۰ داستان دوران جوانی المؤمنین علی علیه السلام گردآور: دفتر مشاور رئیس سازمان صدا و سیما در امور جوانان نـاشـر: انتشارات سروش تعداد صفحات: ۱۳۶ «۱۱۰داستان دوران جوانی المؤمنین علی علیه السلام» از بهترین منابعی است که می تواند الگویی شایسته از زندگی سراسر برکت جوانمردترین جوان تاریخ را به جوانان ما ارائه دهد؛ الگوی کاملی که از نوجوانی تا شهادتش در بیست ویکمین روز از ماه رمضان سال ۴۰ هـ.ق، همواره راه راستی را در پیش گرفت؛ الگویی که دقیق ترین میزان سنجش اعمال انسان با عمل صالح است و تأسی از او و فرزندانش، افتخارآمیزترین پیروی در طول تاریخ بشر را رقم می زند. این کتاب در قالب ۱۱۰ داستان کوتاه و واقعی، بخش هایی از زندگی مؤمنان را در ۷ فصل با عنوان های «علی در دوران کودکی و نوجوانی»، «علی در مکتب تعلیم و تربیت»، «علی در محراب دعا و عبادت»، «علی در میدان جنگ و شجاعت»، «علی بر قلّه های اخلاق و فضیلت»، «علی در موضع ارشاد و هدایت» و «علی در عرصۀ کار و خدمت» ارائه می دهد.



برگزاری جلسه حافظ شناسی 4 اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات

کلاس حافظ شناسی روز ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به مربیگری مهسا پیروزفر کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و باحضور جمعی از اعضا کتابخانه در محل کتابخانه برگزار شد. در این جلسه، مهسا پیروزفر مربی کلاس حافظ شناسی هدف از برگزاری این جلسه را نگاهی به زندگی علمی حافظ بیان کرد و افزود:
مراتب علمی و علوم اکتس حافظ با مدارک متقنی که در دست است مورد بحث قرار گرفته. تمامی تذکره نویسان و مورخان در این که او قرآن را از حفظ داشته و به شیوه چهارده روایتی آن کاملا آشنا بوده اتفاق نظر دارند. علاوه بر آن آشنایی این شاعر بلند آوازه با حکمت و شرح مطالع براساس مقدمه محمد گلندام در دیوان مورد تاکید قرار گرفته است.

سرفصل ها و مباحث گفته شده در این کلاس شامل موارد زیر است:

● گذری بر زندگی علمی حافظ

● حافظ قرآن و قرائت چهارده گانه

● علم حکمت و الهیات

●علوم ادبی و آشنایی با اصطلاحات
فلسفی و حکمی ، پزشکی ، موسیقی و هیات هندسه.

● عرفای معاصر دوران حافظ

● خوانش غزل شماره ۵۵ و ۵۶ از دیوان حافظ.



بازید مدرسه ابت شهید فهمیده از کتابخانه

درخواست حذف اطلاعات

بازدید ۳۵ نفر از دانش آموزان کلاس دوم دبستان شهید فهمیده از کتابخانه شهید باهنر شمیرانات دوشنبه 10 اردیبهشت1397

همزمان با نزدیک شدن به هفته معلم دانش آموزان کلاس دوم مدرسه ابت شهید فهمیده در یک گروه 35 نفره در روز دو شنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه سال 1397 ساعت 9 صبح صورت پذیرفت و دانش آموزان کتابهای امانت گرفته خود را به کتابخانه تحویل دادند.

هدف از این بازدید آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با بخشهای مختلف کتابخانه و نحوه خدمات رسانی آن و تحویل کتاب های قبلی خود به کتابخانه بود.
در حاشیه این بازدید مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز معلم از طرف مدرسه مذکور در کتابخانه برگزار گردید.



معرفی کتاب : فرنگیس

درخواست حذف اطلاعات

فرنگیس نویسنده: مهناز فتاحی نـاشـر: سوره مهر تعداد صفحات: ۳۵۶ شیر ن دلاور ایرانی همواره ثابت کرده اند در عرصه های مهم شجاعت و ایثار، به ویژه در بزنگاه های مهم و حیاتی پاسداشت از میهن ی و ارزش ها، هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. بی تردید، زحمات و تلاش های بزرگ ن حماسه آفرین ایرانی در دوران دفاع مقدّس نقش مهمی در خلق تصاویری زیبا و ماندگار در روزها و ماه های هشت سال فداکاری مردم نجیب این آب وخاک شریف ایفا کرده است. «فرنگیس» یکی از این گران قدر بانوان ایرانی است که همواره بی آنکه بر او تکلیفی یا از او توقعی باشد، وارد عرصه های دشوار مردانه شده است. با خواندن ماجرای زندگی این بانوی صبور و دلیر به الگویی ارزشمند از یک دختر، همسر، خواهر، مادر و زن ایرانی دست می ی م. الگویی که نه تنها ن بلکه مردان نیز می توانند در جنبه های بسیاری از او درس بگیرند. روایت زندگی بانو حید ور، بخشی از رشادت ها و جان فشانی های ن شیردل کُرد را در دوران پایداری بیان می کند. این کتاب که به شیوه خاطره نگاری در ۱۲ فصل تنظیم شده است به زندگی این بانوی سربلند در نقش های گوناگون و ارزشمند زندگی بابرکتش (رزمنده، خواهر شهید و جانباز و...) می پردازد. فصل اول به دوران کودکی فرنگیس می پردازد که در آن، قهرمان داستان و خانواده اش در روستای «آوه زین» گیلانغرب با فقر و ناداری دست به گریبان هستند. فصل دوم، ازدواج و فصل سوم زندگی شویی او را به تصویر می کشد. در ادامه آغاز جنگ تحمیلی و حمله نیروهای م عراقی به روستای آن ها نقل می شود. در همین فصل است که فرنگیس ۱۸ ساله با ۲ سرباز عراقی م مواجه می شود و برای دفاع از خود و عزیزان و میهنش، یکی از آن ها را با تبر می کشد و دیگری را دست تنها اسیر می کند.



برگزاری جلسه حافظ شناسی 11 اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات

کلاس حافظ شناسی روز ۱۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ساعت 15 به مربیگری مهسا پیروزفر کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و باحضور جمعی از اعضا کتابخانه با هدف نگاهی به تفاسیر و برداشتهای اغراق آمیز از زندگی علمی حافظ و با موضوع:

● نگاهی به تاثی ذیری حافظ از تفسیرهای عرفانی و صوفیانه قرآن.

● علم روانشناسی یا علم النفس در اشعار حافظ

● نگاه اغراق آمیز پژوهندگان به نقش آیین و فرهنگ ایران باستان در دیوان حافظ

● خوانش غزل شماره ۵۷از دیوان حافظ



برگزاری کلاس تاریخ دوشنبه 10اردیبهشت

درخواست حذف اطلاعات

کلاس تاریخ ، روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه 1397 ساعت 15 به مربیگری عذرا مرزوقی، کارشناس علوم حوزوی و با حضور جمعی از اعضا کتابخانه با هدف آشنایی با زندگانی ۱۴ معصوم صلوات الله علیه در محل کتابخانه برگزار شد. در ادامه جلسه به صحبت درباره بقیه وقایع سال دهم هجری، مراسم حجه الوداع، نصب الهی علی بن طالب علیه السلام به امارت مومنین و مصیبت بزرگ رحلت رسول الله صلوات الله علیه و آله پرداخته شد.



رونمایی از دو کتاب در کتابخانه های شهید باهنر و شهید حسینی فشم

درخواست حذف اطلاعات

رونمایی، بررسی و نقد کتاب "به سپیدی یک رویا" در پایگاه نقد شمیرانات واقع در محل کتابخانه عمومی شهید باهنر رونمایی، بررسی و نقد کتاب "مسافر هشتم: داستان زندگی رضا (ع)" در "کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم"



اهداء 425 نسخه کتاب به موسسه فنی حرفه ای شمیرانات

درخواست حذف اطلاعات

تعداد 425 نسخه کتاب اه اشخاص و نهادها از سوی کتابخانه عمومی شهید باهنر به موسسه فنی حرفه ای شمیرانات مورخ 10 اردیبهشت ماه 1397 image result for ‫ع اهداء کتاب‬‎



بخشش جرایم دیرکرد

درخواست حذف اطلاعات

قابل توجه اعضای محترم کتابخانه عمومی شهید باهنر : به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان ؛جرایم دیرکردی اعضاء کتابخانه که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها اقدام نمایند از روز پنج شنبه 27 اردیبهشت لغایت پنج شنبه 24 داد به مدت یک ماه مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.شرط لازم برای این بخشودگی بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو می باشد.



معرفی کتاب : شما که غریبه نیستید

درخواست حذف اطلاعات

نام کتاب : شما که غریبه نیستید نویسنده : هوشنگ مرادی کرمانی ناشر : معین تعداد صفحه: 354 بیشتر ما ایرانیان در دوران کودکی و نوجوانی از داستان های «هوشنگ مرادی کرمانی» خاطرات شیرین و دلنشینی در ذهن داریم. خواندن زندگینامه نویسنده کتاب «قصّه های مجید» می تواند جذ ت ویژه ای برای علاقه مندان به این چهره ماندگار ادبیات کودک و نوجوان داشته باشد. صداقت و جسارت مسئولانه مرادی کرمانی در نگارش این زندگی نامه خودنوشت، بر ارزش و عیار «شما که غریبه نیستید» افزوده است. این کتاب در قالب خاطراتِ واقعی و با رعایت ترتیب زمان وقوعِ هر ماجرا به رشتة تحریر در آمده است و رویدادهای تأثیرگذار و تأثربرانگیز بسیاری را از زندگی این نویسنده نام آشنا روایت می کند. آشنایی با زندگی سخت و مقاومت عجیب و دور از انتظار شخصیت هوشنگ در شما که غریبه نیستید؛ هوشنگ سال های کودکی را به عنوان انسانی بزرگوار و ارزشمند در چشم مخاطب تصویر می کند؛ شخصیتی که وقتی امروز به چهره آرام و مهربان آن می نگریم، نشانه های صبوری و استقامت او را در نگاه و لبخندش می ی م و به این می شیم که شاید ریشه دواندن در آن روزهای سخت است که به ساخته شدن این انسان موفق و تأثیرگذار انجامیده است. بی شک علاقه مندی بی حدوحصر هوشنگِ آن سال ها به کتاب و کتابخوانی در توفیق امروز او مؤثر بوده است. همراهی با زندگی «هوشو» نوجوان امروز را با جلوه عینی و ملموسی از روبه رو شدن یک نوجوان خلاق و مستعد با ناملایمات ناگزیر زندگی، مواجه می کند. جایزه ادبی مهرگان ادب، کتاب ویژه شورای کتاب کودک، کتاب برگزیدة کتابخانه بین المللی مونیخ و... ازجمله افتخارات این کتاب به شمار می رود. در بخش هایی از این کتاب می خوانیم: ۱ تخم مرغ رنگ می کنیم برای روز سیزده. توی دیگی علف می ریختیم و تخم مرغ را توی آب علف ها می جوشانیدم. سبز می شد. پوست پیاز می ریختیم زرد و نارنجی می شد... ننه بابا باحوصله روی تخم مرغ ها نخ یا پارچة باریک می پیچید. تخم مرغ ها که رنگ می شدند، آب از نخ ها نمی گذشت و جای نخ ها و باریکه های پارچه روی تخم مرغ سفید می ماند. خوشگل می شدند. (ص ۲۳) ۲ خم می شوم و با زبانم ماست ها را می لیسم. آغ بابا می گوید: «پسر کاظمه باید دیوونگی شو نشون بده.» خج می کشم از کاری که می کنم خج می کشم از حرف آغ بابا دلخور می شوم. حالا دیگر من همه جا «پسر کاظم» هستمو حتّی آغ بابا و ننه بابا هم به من می گویند: «پسر کاظم» و «کاظم» معنای دیگری غیر از یک «اسم» دارد. «پسر کاظم» بودن سخت است. (ص ۶۸) ۳ هیچ به فکر من نیست. هیچ نمی داند که هوشو چه حالی دارد و البته یکی دو نفر زیرچشمی نگاهم می کنند. معنی نگاهشان را می دانم. می گویند «سرخوری.» سکینه که برایمان نان می پخت می گوید: «اون از مادرش، اون از پدرش، اینم از آغ باباش، دیگر سر چه ی رو می خوای بخوری بدپیشونی!» جلوی آینه می روم. پیشانی ام را نگاه می کنم. بهش دست می کشم: «با پیشونی دیگرون فرقی نمی کنه، لابد پشتش مشکلی هست که من خبر ندارم.» (ص ۱۲۳) ۴ دفتر خاطرات را باز می کنم. دور صفحه گُل کشیده اند. گل نیلوفر که ساقه و برگ همه آبی است؛ یک رنگ. رنگ آسمان. میان شاخه های بلند پیچ د یچ و پُرِ گل، سفید است و خط دارد. انگار ق خالی برای نوشتن. حیفم می آید صفحة سفید و خط دار را اب کنم. کلمه ها، جمله ها تو مغزم می جوشند. پایین می آیند از گردن و شانه می گذرند به بازویم می رسند به سرانگشت ها به نوک مداد... نوک مداد آرام روی خط بالا، بالاترین خط، زیر گل شیپوری نیلوفر، می نشیند. می نویسم... (ص ۲۳۵ و ۲۳۶) ۵ دنبال اتوبوس دویدم. اتوبوس رفت. پشت سرم را نگاه می . از همه می ترسیدم. پشت سرم را نگاه می و می دویدم. یاد تعریف های نصرالله خان «آغ بابا» به خیر! چه قدر پشت سرم را نگاه کنم و بترسم؟ چه قدر با خودم حرف بزنم، برای شنونده های رادیو، تماشاگران سینما و خواننده هام حرف بزنم. تا کی قصه بگویم؟ شما که غریبه نیستید. خسته شدم. نه، خسته نشدم. ادای خسته ها را در می آورم. (ص ۳۵۵)